Контактирајте нас још данас и Разговарајте с неким ко може помоћи.
ДОБРОДОШЛИ За више информација о АРЦХ Психолошким Услугама Вас, позивамо Вас да погледате нашу страницу и контактирате нас ако имате било каквих питања.
Консултација с психологом Живот   је   комплексно   путовање   које   нас   често   доведе   у   непознате   ситуације.   Непознате   ситуације су   најчешће   у   време   великих   промена   у   нашем   животу.   Велике   промене   као   што   су   полазак   у школу,    одлазак    на    факултет,    пресељење    из    родитељског    дома,    брак    и    развод,    уколико    не располажемо   потребним   ресурсима,   могу   имати   значајан   утјецан   ја   наше   физичко   и   психичко здравље.   А   уколико   се   наведеним   препрекама   придодају   препреке   које   су   уско   везане   за   потешкоће које са собом доноси имиграција у нову земљу, ризик постаје још већи. Управо   због   тога,   у   нашем   раду   помажемо   деци,   тинејџерима,   одраслима   и   паровима   који   пролазе кроз   значајне   промене   у   свом   животу.   Наша   намера   је   да   пружи   клијентима   место   где   ће   се   осећати сигурно,   удобно,   поштовано   и   слушано.   Место   на   којем   ће   клијенти   бити   у   могућности   добити увид   у   сопствену   ситуацију,   постићи   дубље   разумевање,   направити   значајне   промене,   поправити постојеће односе и зацелити себе, користећи потенцијал који је већ присутан у њима. И све то могуће је постићи кроз разговор на матерњем језику.
       
OUR NEWS
HOME TEAM Al Riediger, PhD George Lucki, MPhil Hilda Huj, MA Mitchel Loepp, MSc Patrick Schiller, Med Stasia Lucki, MPsych Join Our Team SERVICES Psychotherapy & Counselling Psychological Assessments Consultation Services Long-Distance Psychological Services Aboriginal/First Nation Services Organizational & Industrial Psychology Sports & Performance Psychology Workshops & Learning Programs LOCATIONS Edmonton St. Albert Grande Prairie Other Locations CONTACT Tel: 780.428.9223 Toll Free: 1.855.214.7542 FAX: 780.428.7061 arch@archpsychological.com ARCH RESOURCES Recommended Readings Downloadable Materials Useful Links & News Why a Psychologist? ARCH INFORMATION ARCH Philosophy ARCH History Frequently Asked Questions ARCH Fees & Payments Consumer Bill of Rights Privacy Policy
KOHTAKT KOHTAKT ARCH Psychological Services 2017
Davis Tarayil, PhD
ARCH Psychological Services
ДОБРОДОШЛИ За више информација о АРЦХ Психолошким Услугама Вас, позивамо Вас да погледате нашу страницу и контактирате нас ако имате било каквих питања.
KOHTAKT KOHTAKT
Консултација с психологом Живот     је     комплексно     путовање     које     нас     често доведе   у   непознате   ситуације.   Непознате   ситуације су    најчешће    у    време    великих    промена    у    нашем животу.    Велике    промене    као    што    су    полазак    у школу,      одлазак      на      факултет,      пресељење      из родитељског     дома,     брак     и     развод,     уколико     не располажемо    потребним    ресурсима,    могу    имати значајан     утјецан     ја     наше     физичко     и     психичко здравље.     А     уколико     се     наведеним     препрекама придодају      препреке      које      су      уско      везане      за потешкоће   које   са   собом   доноси   имиграција   у   нову земљу, ризик постаје још већи. Управо    због    тога,    у    нашем    раду    помажемо    деци, тинејџерима,   одраслима   и   паровима   који   пролазе кроз   значајне   промене   у   свом   животу.   Наша   намера је    да    пружи    клијентима    место    где    ће    се    осећати сигурно,   удобно,   поштовано   и   слушано.   Место   на којем   ће   клијенти   бити   у   могућности   добити   увид   у сопствену    ситуацију,    постићи    дубље    разумевање, направити   значајне   промене,   поправити   постојеће односе   и   зацелити   себе,   користећи   потенцијал   који је већ присутан у њима. И    све    то    могуће    је    постићи    кроз    разговор    на матерњем језику.