Контактирајте нас још данас и Разговарајте с неким ко може помоћи.
ДОБРОДОШЛИ За више информација о АРЦХ Психолошким Услугама Вас, позивамо Вас да погледате нашу страницу и контактирате нас ако имате било каквих питања.
Консултација с психологом Живот   је   комплексно   путовање   које   нас   често   доведе   у   непознате   ситуације.   Непознате   ситуације су   најчешће   у   време   великих   промена   у   нашем   животу.   Велике   промене   као   што   су   полазак   у школу,    одлазак    на    факултет,    пресељење    из    родитељског    дома,    брак    и    развод,    уколико    не располажемо   потребним   ресурсима,   могу   имати   значајан   утјецан   ја   наше   физичко   и   психичко здравље.   А   уколико   се   наведеним   препрекама   придодају   препреке   које   су   уско   везане   за   потешкоће које са собом доноси имиграција у нову земљу, ризик постаје још већи. Управо   због   тога,   у   нашем   раду   помажемо   деци,   тинејџерима,   одраслима   и   паровима   који   пролазе кроз   значајне   промене   у   свом   животу.   Наша   намера   је   да   пружи   клијентима   место   где   ће   се   осећати сигурно,   удобно,   поштовано   и   слушано.   Место   на   којем   ће   клијенти   бити   у   могућности   добити увид   у   сопствену   ситуацију,   постићи   дубље   разумевање,   направити   значајне   промене,   поправити постојеће односе и зацелити себе, користећи потенцијал који је већ присутан у њима. И све то могуће је постићи кроз разговор на матерњем језику.
       

     Хилда Хуј

    

Магистра Психологије, Регистровани Провизиони Психолог

Хилда    је    завршила    дипломске    студије    психологије    у    Европској    Унији.    Када    је    дошла    у    Канду, изједначила   је   своје   образовање   са   канадским   и   почела   радити   за   АРЦХ.   Хилда   својим   клијентима нуди   различите   психолошке   услуге,   меду   којима   су   индивидуалну   и   групна   терапија,   терапија   за парове,   те   различити   облици   психолошких   процена.   У   свом   раду,   Хилда   користи   интегративни приступ   јер   верује   да   приликом   пружања   психолошких   услуга   у   обзир   требају   узети   различите вредности,   потребе,   искуства   и   околности   појединца.   Предности   њеног   приступа   особитно   долазе до изражаја у раду са особама које су имигрирали у Канаду.   
OUR NEWS
HOME TEAM Al Riediger, PhD Angie Allan, MEd George Lucki, MPhil Hilda Huj, MA Kirthana Ramani, MSc Mitchel Loepp, MSc Patrick Schiller, Med Stasia Lucki, MPsych Laurence Zalmanowitz, MEd Join Our Team SERVICES Psychotherapy & Counselling Psychological Assessments Consultation Services Long-Distance Psychological Services Aboriginal/First Nation Services Organizational & Industrial Psychology Sports & Performance Psychology Workshops & Learning Programs LOCATIONS Edmonton St. Albert Grande Prairie Other Locations CONTACT Tel: 780.428.9223 Toll Free: 1.855.214.7542 FAX: 780.428.7061 arch@archpsychological.com ARCH RESOURCES Recommended Readings Downloadable Materials Useful Links & News Why a Psychologist? ARCH INFORMATION ARCH Philosophy ARCH History Frequently Asked Questions ARCH Fees & Payments Consumer Bill of Rights Privacy Policy
KOHTAKT KOHTAKT ARCH Psychological Services 2017
ARCH Psychological Services
ДОБРОДОШЛИ За више информација о АРЦХ Психолошким Услугама Вас, позивамо Вас да погледате нашу страницу и контактирате нас ако имате било каквих питања.
KOHTAKT KOHTAKT
Консултација с психологом Живот     је     комплексно     путовање     које     нас     често доведе   у   непознате   ситуације.   Непознате   ситуације су    најчешће    у    време    великих    промена    у    нашем животу.    Велике    промене    као    што    су    полазак    у школу,      одлазак      на      факултет,      пресељење      из родитељског     дома,     брак     и     развод,     уколико     не располажемо    потребним    ресурсима,    могу    имати значајан     утјецан     ја     наше     физичко     и     психичко здравље.     А     уколико     се     наведеним     препрекама придодају      препреке      које      су      уско      везане      за потешкоће   које   са   собом   доноси   имиграција   у   нову земљу, ризик постаје још већи. Управо    због    тога,    у    нашем    раду    помажемо    деци, тинејџерима,   одраслима   и   паровима   који   пролазе кроз   значајне   промене   у   свом   животу.   Наша   намера је    да    пружи    клијентима    место    где    ће    се    осећати сигурно,   удобно,   поштовано   и   слушано.   Место   на којем   ће   клијенти   бити   у   могућности   добити   увид   у сопствену    ситуацију,    постићи    дубље    разумевање, направити   значајне   промене,   поправити   постојеће односе   и   зацелити   себе,   користећи   потенцијал   који је већ присутан у њима. И    све    то    могуће    је    постићи    кроз    разговор    на матерњем језику.